Sustainable Fashion Genealogical Study 
Daijiro Mizuno Lab
Member : Hanako Hirata, Shafira Ayu Ramadhani, Sumire Nishimura


-----
Sustainable Fashion Genealogy - Discussion 
Daijiro Mizuno Lab
Member : Hanako Hirata, Sumire Nishimura
Facilitate & Supervise : Daijiro Mizuno